OSM w Radomsku — siedziba firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku — Siedziba Firmy

ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko
NIP 7720100259
Regon 000439196
KRS 0000144299

Sekretariat

tel. +48 44 73 85 122
fax +48 44 73 85 111

Zarząd

Prezes Zarządu

V-ce Prezes ds. Skupu, Transportu, Obsługi i Promocji

Główna Księgowa

Dyrektor Zakładu

Dział Skupu

Dział Transportu

Dział Księgowości

Dział Zamówień

Magazyn Wyrobów Gotowych

Dział Marketingu

Dział Produkcji

Dział Kontroli Jakości

Dział Przyjęcia Mleka

Dział Techniczny

Magazyn Techniczny