OSM w Radomsku — siedziba firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku — Siedziba Firmy

ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko
NIP 7720100259
Regon 000439196
KRS 0000144299

Sekretariat

tel. +48 44 73 85 122
fax +48 44 73 85 111

Zarząd

Wiceprezes ds. Produkcji i Techniki

Główna Księgowa

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Ochrony Danych Osobowych, Kontroli Wewnętrznej

Dział Skupu

Dział Transportu

Dział Księgowości

Dział Zamówień

Magazyn Wyrobów Gotowych

Dział Marketingu

Dział Produkcji

Dział Kontroli Jakości

Dział Przyjęcia Mleka

Dział Techniczny

Magazyn Techniczny