OSM w Radomsku — siedziba firmy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku — Siedziba Firmy

ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko
NIP 7720100259
Regon 000439196
KRS 0000144299

Sekretariat

tel. +48 44 73 85 122
fax +48 44 73 85 111

Zarząd

Wiceprezes ds. Handlu, Transportu i Obsługi

Wiceprezes ds. Produkcji i Techniki

Główna Księgowa

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Ochrony Danych Osobowych, Kontroli Wewnętrznej

Dział Obsługi/ Kadry

Dział Skupu

Dział Transportu

Dział Księgowości

Dział Handlu

Magazyn Wyrobów Gotowych

Dział Marketingu

Dział Produkcji

Dział Kontroli Jakości

Dział Przyjęcia Mleka

Dział Techniczny

Magazyn Techniczny