Klauzula zgody i klauzula informacyjna – ogłoszenie o pracę

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgody na swoim CV – bez tego nie będziemy mogli skontaktować się Państwem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radomsko. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, 97-500, tel. 447385100;

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji;

  3. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko niezwłocznie zostaną usunięte;

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Ilona Szota – adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: odo@osmradomsko.local; tel. 44 738 51 83.