Informacja w sprawie przechowywania akt osobowych byłych pracowników ZPM w Nowym Targu

Od dnia 12.05.2021r. akta osobowe byłych pracowników ZPM w Nowym Targu są przechowywane w archiwum zewnętrznym:

Zakład Archiwalny – Składnica Sp. z o.o., Oddział w Andrychowie, ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów.

nr telefonu 607706637

nr telefonu 500119895

e-mail:archiwumaktandrychow@archiwum.biz.pl