Jakość

Jedyną drogą zachowania własnego zdrowia jest jedzenie tego na co nie masz ochoty, picie tego, czego nie lubisz i robienie tego czego byś nie chciał

Mark Twain

Sentencja Marka Twaina nie dotyczy jednak naszych produktów, gdyż mając na względzie oczekiwania klientów dokładamy wszelkich starań aby wyroby były smaczne, zdrowe i tym samym spełniające wszelkie wymagania obowiązującego prawa żywnościowego.

 

Kontrola jakości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku oparta jest na zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości na wszystkich etapach tworzenia produktu, tzn. począwszy od pozyskiwania surowca poprzez przetwórstwo, magazynowanie i dystrybucję.

 

Dział Kontroli Jakości OSM w Radomsku tworzą 3 laboratoria:

– Laboratorium oceny mleka surowego z pełnym nowoczesnym wyposażeniem umożliwiającym kompleksową analizę mleka surowego od poszczególnych dostawców zarówno pod kątem parametrów mikrobiologicznych jak i chemicznych. Są to aparaty : Bactocount IBC , Somacount, Bentley150, DairySpec oraz krioskop CryoStarI

– Laboratorium mikrobiologiczne kontrolujące czystość mikrobiologiczną wyrobów, półproduktów, wszelkich dodatków do żywności, opakowań oraz środowiska produkcyjnego z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do posiewu spiralnego WhitleyWaspTouch

– Laboratorium fizyko-chemiczne weryfikujące parametry fizyko- chemiczne zarówno w toku produkcji jak i wyrobu finalnego przy użyciu najnowszej technologii bliskiej podczerwieni- NIR FLEX

 

Personel laboratoriów w ramach odpowiedzialności określonych w systemie zarządzania , jest kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia. Swoje kompetencje doskonali poprzez odpowiednie szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wiarygodność naszych wyników jest sprawdzana poprzez systematyczny udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości.

System Zarządzania Jakością

 

Nadrzędnym celem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku jest wytwarzanie produktów o założonej wysokiej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym i spełniających wymagania prawa żywnościowego oraz wymagania i preferencje naszych obecnych oraz przyszłych Klientów.
Pozyskiwanie surowców i produkcję naszych wyrobów realizujemy na podstawie wdrożonych programów wstępnych i systemu HACCP opartego na analizie zagrożeń dla wszystkich etapów produkcyjnych, magazynowych i pomocniczych.
Potwierdzeniem naszych działań na rzecz zapewnienia właściwej jakości wyrobów, spełnienia wymagań prawnych i wymagań wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu PN – EN ISO 22000:2018 jest certyfikat wydany dla Zakładu w Radomsku przez polską jednostkę certyfikującą PNG Sp. z o.o.
Funkcjonujące w naszych Zakładach w Radomsku procedury programów wstępnych i systemu HACCP podlegają weryfikacji i ciągłemu doskonaleniu celem dążenia do osiągnięcia wysokiej jakości wyrobów i zagwarantowania ich bezpieczeństwa zdrowotnego.
Jakość i bezpieczeństwo jest priorytetem w pracy naszego Zespołu.