Dział Handlu

Koordynator ds. Handlu Wewnętrznego

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Agnieszka Kamińska
tel. +48 793 300 410

agnieszka@osmradomsko.pl

 

 

Województwa

 

dolnośląskie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

śląskie

świętokrzyskie

 

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Tomasz Kądziela
tel. +48 665 111 748

tomasz.kadziela@osmradomsko.pl

 

 

Województwa

 

lubelskie

lubuskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie