Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku posiada na sprzedaż

 

nieruchomość w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 95, w której do 31.12.2020 r. funkcjonował Zakład Produkcji Mleczarskiej.

 

 

W skład nieruchomości zabudowanej wchodzą:

 

1. działki ewidencyjne nr 9329/1, 9345/12, 9366/4, 16331/14, 16372/1, 19599, 19600, 16344/3, 16344/5, 19598, 19601 o łącznej powierzchni 2,5509 ha z prawem własności gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00034420/1

 

2. działki ewidencyjne nr 16348/2, 16332/7, 16331/13, 19597 o łącznej powierzchni 3,1164 ha.- prawem użytkowania wieczystego gruntu dla których Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00092448/7

 

3. Budynki i budowle – z prawem własności – w załączeniu mapa:

 

 1. Budynek mieszkalny

 

 • pow. zabudowy 150 m²
 • pow. użytkowa 237 m²
 • kubatura 593 m³

 

2. Budynek Stacji Uzdatniania Wody

 

 • pow. zabudowy 162 m²
 • pow. użytkowa 152 m²
 • kubatura 760 m³

 

3. Budynek Odbioru Surowca

 

 • pow. zabudowy 352 m²
 • pow. użytkowa 243 m²
 • kubatura 1215 m³

 

4. Budynek zaplecza technicznego + garaż ( Kotłownia gazowa )

 

 • pow. zabudowy 836 m²
 • pow. użytkowa 715 m²
 • kubatura 3757 m³

 

5. Budynek kotłowni (stara)

 

 • pow. zabudowy 448 m²
 • pow. użytkowa 578,4 m²
 • kubatura 3584 m³

 

6. Portiernia

 

 • pow. zabudowy 36 m²
 • pow. użytkowa 24 m²
 • kubatura 60 m³

 

7. Budynek administracyjno – biurowy

 

 • pow. zabudowy 288 m²
 • pow. użytkowa 650 m²
 • kubatura 1690 m³

 

8. Budynek kazeiniarni

 

 • pow. zabudowy 285 m²
 • pow. użytkowa 260 m²
 • kubatura 910 m³

 

9. Budynek Energetyczno -Magazynowy + Zaplecze Techniczne

 

 • pow. zabudowy 1146 m²
 • pow. użytkowa 1051 m²
 • kubatura 4950 m³

 

10. Budynek Produkcyjny

 

 • pow. zabudowy 4992 m²
 • pow. użytkowa 5736 m²
 • kubatura 28680 m³

 

Na terenie obiektu znajduje się:

 

 1. Kotłownia gazowa uruchomiona w 2018 o następujących parametrach technicznych:

 

 • kocioł płomienicowo płomieniówkowy trójciągowy BABCOCK Wanson BWD 40
  z integrowanym ekonomizerem wraz z kompletnym osprzętem – szt. 2
 • wydajność pary nasyconej z jednego kotła 4000 kg/h , ciśnienie projektowe 15 bar ,
  sprawność 94%, modulowany palnik gazowy 2900 kW ,
 • zbiornik wody zasilającej i kondensatu z pełnym odgazowaniem termicznym
  wykonanie kompaktowe z armaturą zabudowaną na zbiornik , wydajność
  odgazowywania 8 m3/h,
 • stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy wraz z zestawem
  hydroforowym , wydajność 4m3/h,
 • kompletny rozprężacz odmulin i odsolin.

 

 1. Oczyszczalnia ścieków

 

Nieruchomość w pełni uzbrojona.

Mapa – nr budynku na mapie jest zgodny z opisem z niniejszej oferty – Załącznik nr 1

Cena nieruchomości 20.000.000,- PLN

Zapytania i oferty zakupu prosimy kierować : e-mail – marketing@osmradomsko.pl, sekretariat@osmradomsko.pl, 44/73 85 181, 44/73 85 147.