Informujemy użytkowników strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
OSM
This text is replaced by the Flash movie.

OGŁOSZENIA

15.11.2018 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Zakład Mleczarski w Nowym Targu

adres; 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 95,

oferuje do sprzedaży dwa komplety kotłów parowych

Typ ER-125-040 , rok produkcji 1976 , wydajność 4 T/h , dwa ruszta ruchome.

Urządzenia są do nabycia wraz z osprzętem i innymi elementami Kotłowni.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrekcją ZPM Nowy Targ lub z Działem Technicznym

pod numerami tel. : 607167703, 601086348, 609025309.

Dyrekcja Zakładu

 

 

08.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

poszukuje chętnego do prowadzenia Stacji Schładzania Mleka w Woźnikach k/Piotrkowa Trybunalskiego

97-371 Wola Krzysztoporska od dnia 01-09-2018 r. 

w obecnym budynku lub we własnym gospodarstwie. 

Chętnych prosimy o składanie podań do OSM w Radomsku do dnia 17-09-2018 r.

 

13.07.2018 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo naszych konsumentów zdecydowaliśmy o wycofaniu produktu z rynku.

Wycofanie dotyczy produktu:

Twaróg sernikowy 0,5 kg / 1 kg

Termin przydatności do spożycia: 29.07.2018 r. 

Prosimy o zwrot zakupionych produktów oznaczonych w/w terminem przydatności do placówki, w której został zakupiony.

Prezes

mgr Mariusz Broniszewski

Wiceprezes ds. Skupu, Transportu, Obsługi i Promocji

mgr Agata Kasperkiewicz

Informacje w sprawie wycofania ze sprzedaży twarogu sernikowego 1 kg i 0,5 kg z datą przydatności 29.07.2018

Procedura wycofania ze sprzedaży nie oznacza, że produkty są faktycznie skażone. Nasze działania wynikają ze zobowiązania do podjęcia maksymalnych środków ostrożności.

Produkty wycofane ze sprzedaży

Wycofanie ze sprzedaży dotyczy twarogu sernikowego 1 kg i 0,5 kg z datą przydatności 29.07.2018. 

Produkty te mogą być potencjalnie skażone.   

Powód wycofania produktów ze sprzedaży

Produkty te mogą być potencjalnie skażone bakterią listeria.

Wycofanie ze sprzedaży nie oznacza, że wszystkie produkty są skażone, ale że podjęte zostały odpowiednie kroki.

Gdzie mogę zwrócić produkt?

Produkt należy zwrócić do punktu sprzedaży, w którym został on zakupiony.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt - "Twaróg sernikowy" 

Opakowanie - 0,5 kg i 1 kg

Producent - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

Numer partii: 2907185

Termin przydatności do spożycia: 29.07.2018 

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać twarogu sernikowego o numerze partii wskazanym w komunikacie, w szczególności bez obróbki termicznej, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna – reklamacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, 97-500, tel. 447385100;

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zrealizowania reklamacji

 3. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się reklamacjami;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej z reklamacją

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku: Justyna Makowska adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, lub adres e-mail: srodowisko@osmradomsko.pl, lub tel. 44 738 51 73.

Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowaniu reklamacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu reklamacji zgłoszonej do Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radomsko zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

Klauzula zgody i klauzula informacyjna – ogłoszenie o pracę

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgody na swoim CV – bez tego nie będziemy mogli skontaktować się Państwem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radomsko. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, 97-500, tel. 447385100;

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji;

 3. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko niezwłocznie zostaną usunięte;

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku:Justyna Makowska adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, lub adres e-mail: srodowisko@osmradomsko.pl, lub tel. 44 738 51 73.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - faktury

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
  z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, kod pocztowy 97-500, adres tel. 447385100

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (warunkiem zawarcia umowy.) Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością wystawienia faktury i związanych z nią obowiązków podatkowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/

 8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności"

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Justyna Makowska - adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: srodowisko@osmradomsko.pl; tel. 44 738 51 73.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dostawcy mleka

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
  z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, kod pocztowy 97-500, adres tel. 447385100

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO w celu:

  • Zawarcia i realizacji postanowień umowy o dostarczeniu mleka (Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Dz. U. z 2016 r. poz. 401 ze zm.)

 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa (np. Powiatowy Inspektorat Weterynarii)

  • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz
  w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. (umowa 5 lat, faktura 6 lat)

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (warunkiem zawarcia umowy.) Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością realizacji zawartej umowy.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/

 9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania poufności"

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Justyna Makowska - adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: srodowisko@osmradomsko.pl; tel. 44 738 51 73.

                           

               Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku

 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 4

        zatrudni  pracownika na stanowisko magazyniera

            w magazynie wyrobów gotowych.

                Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy.

                Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 44/ 7385163

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgody na swoim CV – bez tego nie będziemy mogli skontaktować się Państwem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radomsko. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, ul Jagiellońska 4, kod pocztowy 97-500. Więcej informacji na stronie www.osmradomsko.pl

 

 

ogłoszenie dodane dnia 13.10.2015

Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska w Radomsku

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

w miejscowości   Bujny gmina Wola Krzysztoporska.

Powierzchnia działki nr 447/2 wg ewidencji - 1200 m2

Powierzchnia działki nr 447/2 wg  stanu wynikającego z pomiaru - 1194m2

Budynek murowany 1-kondygnacyjny:

- powierzchnia zabudowy 104,49m2

-kubatura 459,75m3

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości prosimy o składanie ofert pisemnych z podaniem ceny

zakupu nieruchomości  w siedzibie Spółdzielni w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 4

w terminie 14 dni  od daty ukazania się ogłoszenia.

 

               

ogłoszenie  dodano 18.04.2013

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku posiada do wynajęcia lokal o powierzchni 63,70m I piętro   w Radomsku  przy ul. Reymonta 13.

Telefon kontaktowy w OSM Radomsko   44/7385100

 

ogłoszenie  dodano 14.09.2011

BIUROWIEC  DO WYDZIERŻAWIENIA w bardzo ciekawej lokalizacji
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku wydzierżawi budynek biurowca o powierzchni  760m kw.
wraz z powierzchnią komunikacyjną w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 95.

Piętro II składa się z:


8 pokoi o powierzchni 12,30 m kw. każdy (łącznie 98 m kw.)
6 pokoi o powierzchni 16 m kw. każdy (łacznie 96 m kw.)
sanitariaty 3mb x 4 mb (łącznie 12 m kw.)
korytarz o powierzchni 40 m kw.
Razem około 250m kw.

Piętro I składa się z:


4 pokoje o powierzchni 12,30 m kw. każdy (łącznie 49,2 m kw)
6 pokoi o powierzchni 16 m kw każdy (łącznie 96 m kw.)
sanitariaty 12 m kw
sekretariat / pokój dyrektora (łącznie 50 m kw.)
korytarz 40 m kw.
Razem około 250 m kw.

 Parter  składa się z:                                                                                                                                                                                                                                                             sala konferencyjna 12,2 mb x 5,8 mb (łącznie71 m kw.)
sklep 12 mb x 5,5 mb (łącznie 66 m kw.)
korytarz / centrala 6 mb z 7 mb ( łącznie 42 m kw.)
sanitariaty 12 m kw.
pokoje gościnne 62 m kw.
korytarz wyście 8 m kw.
Razem około 260 m kw.

Osoba do kontaktu - Dyrektor Stanisław Łatek tel. 18/ 2663230, 266 32 38 

WAŻNE:

Informuję, że wraz z budynkiem biurowym można wydzierżawić parking znajdujący się przed budynkiem oraz teren przyległy do budynku od strony zakładu o powierzchni ok. 1 ha.  Przy zawieraniu umowy dzierżawy należy pamiętać o zawarciu aneksów dotyczących możliwości użytkowania przez Zakład Produkcji Mleczarskiej  Nowy Targ znajdujących się na tym terenie istniejących linii mediów tj.: kanalizacji, linia CO, studnia głębinowa z istniejącymi rurociągami.

 

 

 

_____________________________________________________________________

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Główny Technolog Mleczarstwa 

Wymagany staż pracy w zawodzie na podobnym stanowisku  minimum 3 lata.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 44/73 85 147