Informujemy użytkowników strony, że stosujemy tymczasowe pliki cookie dotyczące sesji. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki.
OSM
This text is replaced by the Flash movie.

JAKOŚĆ

 

„Jedyną drogą zachowania własnego zdrowia jest jedzenie tego na co nie masz ochoty, picie tego, czego
nie lubisz i robienie tego czego byś nie chciał”

Mark Twain

Sentencja Marka Twaina nie dotyczy jednak naszych produktów gdyż dokładamy wszelkich starań aby nasze wyroby były smaczne, bogate w wartości odżywcze a zatem bardzo zdrowe.

Kontrola jakości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku oparta jest na zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości na wszystkich etapach tworzenia produktu, tzn. począwszy od pozyskiwania surowca poprzez przetwórstwo, magazynowanie i dystrybucję.

Posiadamy wdrożony System HACCP oraz  system ISO 22000:2006 które pozwalają na pełną kontrolę każdego z w/w ogniw. W zakładzie znajduje się 4 laboratoria: laboratorium oceny surowca z pełnym wyposażeniem umożliwiającym kompleksową analizę mleka surowego od poszczególnych dostawców (BactoScan 8000S, Fossomatic series 300, CryoStar 2-LC Funke Gerber.), laboratorium odbioru surowca, laboratorium mikrobiologiczne oraz fizyko- chemiczne.

Kontrolą objęte są również substancje dodatkowe dozwolone do produkcji oraz opakowania. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań higieny obejmuje ocenę stanu sanitarnego zakładu zgodnie z „Planem kontroli stanu sanitarnego zakładu”, który określa częstotliwość, rodzaj oraz przedmiot badań( czystość linii produkcyjnych, opakowań, pomieszczeń magazynowych, cystern).

Każdy z działów zakładu zobowiązany jest do prowadzenia stosownych zapisów(dzienniki, rejestry, wykazy).

W OSM w Radomsku opracowano i wdrożono:

  • zasady Dobrej Praktyki Higienicznej
  • zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
  • zawarte w Kodeksie sanitarno-higienicznym
  • zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  • HACCP
  • ISO 22000:2006