Klauzula zgody i klauzula informacyjna – reklamacje

Autor: admin
Data: 13.02.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Radomsku, ul Jagiellońska 4, 97-500, tel. 447385100;

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zrealizowania reklamacji

  3. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się reklamacjami;

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej z reklamacją

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Sposoby kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku to: Ilona Szota – adres korespondencyjny Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko, adres e-mail: odo@osmradomsko.pl; tel. 44 738 51 83.

 

Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowaniu reklamacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu reklamacji zgłoszonej do Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Radomsko zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”